Select Page

Ongetwijfeld heb je als Scrum Master weleens de vraag gekregen: “Wat kost ons een sprint?” Geen gekke of volledig onterechte vraag, mensen (en zeker degene die eindverantwoordelijk zijn voor een organisatie) willen nu eenmaal graag iets tastbaars hebben om op te kunnen sturen en een concreet kostenplaatje kan daarbij helpen. Koppel echter niet zonder meer een tijdseenheid of Euro’s aan een storypoint….in mijn optiek sla je dan de plank volledig mis. Storypoints zijn echt een middel om het team te helpen bij het inschatten van werk.

Maar hoe kun je dan wel de kosten van een sprint in kaart brengen? De kosten van een sprint kunnen sterk variëren. Zo spelen er  verschillende factoren mee, zoals de grootte van het Scrum-team, de duur van een sprint en het salaris van de teamleden. Welke punten kun je in ieder geval overwegen om mee te nemen in je inschatting?

Punten om te overwegen bij het inschatten van de kosten.

1. Grootte van het Scrum team: Kosten zullen stijgen naarmate het team groter is. Er zijn tenslotte meer mensen betrokken en salarissen moeten worden betaald aan elk teamlid (dan gaan we even uit van het feit dat je geen externe inhuur hebt). Een Scrum team kan doorgaans bestaan uit 5 tot 10 leden.

2.  Duur van de sprint: Een sprint duurt twee tot vier weken. Een kortere sprint betekent dus dat de kosten voor die specifieke sprint lager zullen zijn dan voor een langere sprint.

3. Salaris van het team: De salarissen van de teamleden zijn een essentieel onderdeel van de kosten zoals ik bij punt 1 al aangaf. Deze salarissen variëren afhankelijk van de locatie, ervaring en expertise van de teamleden.

4. Overige kosten: Hierbij moet je denken aan tools, softwarelicenties, infrastructuur, enz. Deze kunnen zeker ook van invloed zijn op de totale kosten van een sprint.

Aangezien de kosten van een sprint sterk afhankelijk zijn van de specifieke context van het project en het bedrijf, is het moeilijk om een exact bedrag te geven. In sommige situaties kunnen de kosten van een sprint enkele duizenden tot tienduizenden euro’s bedragen. Maar laten we eens een rekenvoorbeeld bekijken als het gaat om de totale kosten van een sprint.

Rekenvoorbeeld kosten sprint

In dit, fictieve, voorbeeld gaan we uit een van een team van tien leden met de volgende rollen en salarissen per maand:

1. Scrum Master: €5,000
2. Product Owner: €5,500
3. 5 Software Developers: €4,000 elk (totaal €20,000)
4. 2 Testers: €4,200 elk (totaal €8,400)
5. UX/UI Designer: €4,500
6. DevOps Engineer: €4,800

Stel dat een sprint een duur heeft van vier weken . Voor het gemak nemen we nog geen andere kosten mee, zoals infrastructuur of softwarelicenties.

De totale salariskosten voor het Scrum-team gedurende een maand kunnen als volgt worden berekend:

€5,000 (Scrum Master) + €5,500 (Product Owner) + €20,000 (Software Developers) + €8,400 (Testers) + €4,500 (UX/UI Designer) + €4,800 (DevOps Engineer) = €48,200

Hier zitten dan nog geen licentiekosten bij. Reken je die door dan kunnen de kosten per sprint veel hoger uitvallen. Stel dat we de Atlassian suite gebruiken (bij een van mijn eerdere klussen als Scrum Master betaalde we daar ruim € 15.000 per jaar voor). Even voor het gemak, per maand is dat dus € 1.250. Dan komen we uit op een bedrag van €48,200 + € 1.250 = € 49.450 per maand. Eventuele kosten voor wat betreft managed hosten of externe inhuur zitten niet in dit bedrag.

Dit zijn de totale kosten voor een Scrum-team voor één maand. Dit is uiteraard slechts een fictief voorbeeld en  de kosten kunnen uiteraard variëren op basis van de salarissen, ervaren of minder ervaren leden in je team, de duur van de sprint, het gebruik van managed hosting en andere factoren.

Wil je voor je eigen situatie de kosten echt in detail in kaart gaan brengen dan is een bezoekje aan de collega’s van de financiële afdeling zeker een aanraden.

Foto door Karolina Grabowska op Pexels

Heb je vragen of aanvullingen? Ik hoor het heel graag!