Select Page

Het bekendste agile framework is, zoals jullie allemaal al weten, Scrum. Een methode die veel gebruikt wordt door bedrijven om hun productontwikkeling te stroomlijnen en te versnellen. Maar hoe weet je of het Scrum framework daadwerkelijk werkt voor jouw bedrijf en of het succesvol is? In dit blog ga ik in op enkele metrics die je kuntย gebruiken.

๐—ฆ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ

De eerste en meest voor de hand liggende metric is de snelheid (velocity) waarmee een team werkt. Dit wordt gemeten in storypoints per sprint.

Storypoints zijn maateenheden voor het uitdrukken van een schatting van de totale inspanning die nodig is om een item in de productbacklog of een ander stuk werk volledig te implementeren (heeft dus totaal niets te maken met kosten of het refereren aan een tijdseenheid). Storypoints worden toegekend op basis van de complexiteit van het werk, de hoeveelheid werk en risico of onzekerheid.

Door bij te houden hoeveel storypoints een team per sprint afrondt, kun je een idee krijgen van hoe het team werkt. Als de snelheid van het team toeneemt naarmate ze meer sprints doen, zou je kunnen concluderen dat het Scrum framework goed werkt.

MAAR…zondermeer hier een conclusie aankoppelen is een risicovolle…zijn mensen ziek, zijn er veel impediments of heeft het team last van scope creeps dan kan dat de velocity van een team behoorlijk beรฏnvloeden.

Storypoints zijn vooral een tool voor het team zelf. Leer het team op deze manier ook zeker op zichzelf te reflecteren.

๐—ฉ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—ฏ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ

Een andere belangrijke metric is de voorspelbaarheid van een team. Dit kan worden gemeten aan de hand van de hoeveelheid werk die het team elke sprint afrondt versus het werk waaraan bij de planning gecommiteerd is. Een voorspelbaar team dat gemiddeld tussen de 80 en 100 procent zit is een mooi streven. Deel deze metrics regelmatig met het team en laat ze hierop reflecteren.

๐—ง๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ

Een derde metric is de tevredenheid van de stakeholders. Dit kan worden gemeten aan de hand van feedback van stakeholders over het product dat het team produceert. Door feedback te vragen aan stakeholders gedurende de sprintreview en deze feedback te gebruiken om je product of producten te verbeteren kun je de slagingskans voor het Scrum framework voor jouw organisatie vergroten.

Wil de organisatie weten hoe de teams het doen en wat zij hebben opgeleverd, laat mensen dan vooral naar sprintreview komen. Alleen op die manier bevorder je de dialoog en raken je teams meer ‘aligned’ met de rest van de organisatie.

๐—•๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ธ๐—ธ๐—ฒ๐—ป๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ

Tot slot kun je ook kijken naar de betrokkenheid van je team. Een en ander zou al zichtbaar moeten worden in een retrospective. In bepaalde vormen kun je gericht naar de betrokkenheid vragen. Hoe vonden je teamleden de sprint gaan? Waarom ging deze goed en waarom niet? Laat teamleden eventueel cijfers aan een sprint geven.

Heb je vragen of wil je meer weten over metrics voor agile in het algemeen en Scrum in het bijzonder? Ik hoor het graag.

Foto door Luke Chesser op Unsplash