Select Page

Binnen de psychologische veiligheid onderscheiden we drie niveau’s. Deze niveaus bieden een diepgaand inzicht in hoe psychologische veiligheid zich manifesteert binnen verschillende dimensies van teaminteracties:

Niveau 1: inclusiviteit en acceptatie

Kenmerken:

  • Teamleden voelen zich vrij om zichzelf te uiten zonder angst voor afwijzing.
  • Respect voor diversiteit en verschillende perspectieven is aanwezig.
  • Het team waardeert de unieke bijdragen en ervaringen van elk lid.

Voorbeeld:

Een teamlid deelt een idee dat afwijkt van de heersende opinie, en het team luistert zonder (waarde)oordeel en waardeert de nieuwe invalshoek.

Niveau 2: leren en ontwikkeling 

Kenmerken:

  • Het team ziet fouten als kansen om te leren, niet als redenen voor bestraffing.
  • Constructieve feedback wordt aangemoedigd en gewaardeerd.
  • Er heerst een gezamenlijk begrip dat experimenteren en risico’s nemen deel uitmaken van het groeiproces.

Voorbeeld:

Een teamlid maakt een fout bij een project, maar in plaats een vervelend gesprek of een reprimande wordt de fout gezien als een kans om het proces te verbeteren en te leren voor de toekomst.

Niveau 3: verantwoordelijkheid en actie

Kenmerken

  • Teamleden voelen zich verantwoordelijk voor elkaars welzijn.
  • Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor het behalen van teamdoelen.
  • Teamleden nemen initiatief en voelen zich empowered om actie te ondernemen.

Voorbeeld

In plaats van alleen te vertrouwen op het management, voelt elk teamlid zich gemotiveerd om problemen aan te pakken en verbeteringen voor te stellen. Er heerst een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid.

Wil je meer weten over psychologische veiligheid dan zou ik me zeker inschrijven voor het gratis webinar dat ik op woensdag 6 december van 12:00 tot 13:00 geef: https://www.lyyti.fi/reg/Webinar_Agile_Community_2640

Als je kijkt naar deze niveau’s, op welk niveau zitten jouw teams dan?

Foto door Yan Krukau op Pexels