Select Page

Om de vraag maar direct te beantwoorden, een Scrum team bestaat uit maximaal 10 teamleden. Heb je meer mensen in je team zitten dan loop je als snel vast in miscommunicatie en het ontbreken van overzicht. Met andere woorden effectief en efficient werken komt in de knel bij een te groot team. Meer mensen zal niet direct inhouden dat het werk sneller gedaan wordt. Dus zul je, bij meer dan 10 teamleden, je team moeten gaan opsplitsen. Maar hoe doe je dat en waar moet je opletten?

Analyseer de situatie

Wil je gaan opsplitsen dan is het handig om eerst even te kijken wat er aan de hand is. Wat zijn de redenen voor de splitsing? Wat zijn de kennisgebieden waarbinnen het team zich moet verdelen? Welke taken of verantwoordelijkheden moeten worden overgedragen aan de nieuwe teams? Door deze vragen te beantwoorden, krijg je een beter beeld van de situatie en kun je de opdeling beter plannen en in goede banen leiden.

Duidelijke doelen en rollen

Zodra je de situatie in kaart hebt gebracht ga je duidelijke doelen en rollen op stellen voor de nieuwe teams. Dit omvat het identificeren van de verantwoordelijkheden en taken van elk team, evenals het definiëren van de doelstellingen die elk team moet bereiken. Het is ook belangrijk om te zorgen dat de teams goed gedefinieerde rollen hebben, nu is de Scrum guide daar vrij eenduidig over, maar zorg ervoor dat iedereen duidelijk heeft wat er van hem of haar verwacht wordt.

Blijf communiceren

Een van de belangrijkste stappen bij het opsplitsen van een team is het communiceren van de opdeling naar alle betrokkenen. Dit omvat het uitleggen van de redenen voor de opdeling, de doelstellingen van de nieuwe teams en de rollen van elke teamlid. Het is belangrijk om de communicatie open en transparant te houden, zodat iedereen begrijpt waarom de opdeling nodig was en wat er van hen wordt verwacht. Blijf ook vooral communiceren en betrek teamleden bij het waarom van het opsplitsen.

Zorg voor een soepele overgang

Opsplitsen kan een stevige uitdaging zijn voor iedereen die erbij betrokken is. Om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt, is het belangrijk om een duidelijk plan op te stellen voor hoe de nieuwe teams zullen samenwerken en communiceren. Geef de leden de mogelijkheid te geven om vragen te stellen of zorgen te uiten over de opdeling, zodat deze kunnen worden aangepakt voordat de nieuwe teams van start gaan.

Monitor de voortgang

Na de splitsing is het belangrijk om de voortgang van de nieuwe teams te monitoren en eventuele problemen of uitdagingen aan te pakken. Als Scrum Master kun je de teams helpen en ondersteunen bij het oplossen van eventuele problemen die zich voordoen. Door regelmatig de voortgang te monitoren, kun je ervoor zorgen dat de opdeling van het team effectief is en blijft en dat de nieuwe teams goed presteren.

Meer weten? Heb je vragen? Ik hoor het heel graag van je.

Foto door  Parabol | The Agile Meeting Toolbox op Unsplash