Select Page

Binnen het Scrum framework is het product doel is een belangrijk concept en geeft het team de focus op wat het uiteindelijk wil bereiken met hun productontwikkeling. Het product doel geeft dus richting aan het werk dat het team doet (in het verlengde hiervan ligt natuurlijk het sprint doel). Het product doel beschrijft de waarde die het product zal bieden aan de eindgebruikers en de stakeholders, evenals de belangrijkste kenmerken die het product moet hebben om die waarde te kunnen leveren.

Productvisie

Het product doel wordt gedefinieerd in de Productvisie. De Productvisie wordt ontwikkeld door de Product Owner in samenwerking met de stakeholders en het team. Het is natuurlijk belangrijk dat het product doel helder en duidelijk is geformuleerd, zodat het team zich hierop kan concentreren en weet waar het naartoe werkt.

Het product doel heeft meerdere voordelen binnen Scrum. Het zorgt ervoor dat het team gefocust blijft op de belangrijkste doelen van het project. Door het product doel als leidraad te gebruiken, kan het team ervoor zorgen dat het werk dat ze doen waarde toevoegt aan het eindproduct en dat het niet teveel afdwaalt van de kernwaarden van het project.

Daaarnaast helpt het product doel bij het stellen van prioriteiten. Het team kan bepalen welke taken het meest bijdragen aan het bereiken van het product doel en de meeste waarde leveren, zodat ze zich daarop kunnen concentreren. Dit voorkomt dat het team tijd en middelen verspilt aan minder belangrijke taken.

Bottomline: het product doel maakt het gemakkelijker om de focus te bepalen, voortgang te meten en te communiceren met de stakeholders en de sneller waarde te leveren. Uiteindelijk zal er sneller feedback van de stakeholders worden opgehaald. Dit kan dan weer helpen om het product sneller op de markt te brengen en om eventuele uitdagingen sneller op te lossen.

Bronnen:

Foto door Jason Goodman op Unsplash