Select Page

We kennen allemaal wel Scrum inmiddels. Scrum is een framework en een werkwijze om op een flexibele manier waarde op te leveren binnen een complexe en soms onvoorspelbare omgeving. Binnen Scrum wordt gewerkt in zelforganiserende teams met duidelijk gekaderde rollen. Maar wat nu als je Scrum moet of wilt opschalen? Hoe ga je dan te werk? Bestaan er dan nog andere alternatieven dan bijvoorbeeld SAFe?

𝗡𝗲𝘅𝘂𝘀

SAFe (Scaled Agile Framework) is een manier van opschalen maar er bestaan er meer. Bijvoorbeeld het Nexus Framework. Dit is een eenvoudige manier om een Scrum project op te schalen met 3 tot 9 Ontwikkelteams. Je werkt dan met meerdere teams aan één Product Backlog. Hoe gaat dat in zijn werk?

𝗔𝗳𝘀𝘁𝗲𝗺𝗺𝗶𝗻𝗴
Met meerdere teams werken aan één Product Backlog vraagt natuurlijk om goeie afstemming en heldere communicatie. Alle teams werken aan een geïntegreerd Increment. Het werk van ieder team moet dus goed geïntegreerd worden tot een uiteindelijk resultaat. Op deze manier werken vraagt er ook om dat afhankelijkheden snel geïdentificeerd en adequaat afgehandeld worden.

𝗪𝗲𝗿𝗸𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗦𝗰𝗿𝘂𝗺 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗡𝗲𝘅𝘂𝘀
De teams die werken volgens Nexus, werken binnen het eigen team op de afgesproken Scrum manier. Nexus wordt hier als het ware als framework bovenop geplaatst. Nexus kent, als je dit vergelijkt met Scrum, nog wel een aantal extra / andere onderdelen.

𝗥𝗼𝗹𝗹𝗲𝗻
Binnen Nexus is er één Nexus Product Owner. Die werkt binnen dezelfde kaders en verantwoordelijkheden als binnen Scrum. Voor het verwerken van de afhankelijkheden en de integratie zelf is het Nexus team verantwoordelijk. De integratiewerkzaamheden hebben dan wel voorrang boven het werk in aparte teams. Het team bestaat naast de Nexus Product Owner, uit een Scrum Master en een of meerdere teamleden. Deze Scrum Master mag ook Scrum Master zijn van een van de Scrum Teams en is net als bij Scrum verantwoordelijk voor het proces. De leden van het Nexus team kunnen ook lid zijn van een Scrum team

𝗡𝗲𝘅𝘂𝘀 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘀
Aan het begin van iedere sprint vindt de Nexus Sprint planning plaats. De planning wordt bijgewoond door een vertegenwoordiging van alle Scrum teams en, uiteraard, het Nexus Integration Team. In overleg met de Product Owner wordt een Nexus Sprint doel opgesteld. Dit zodat het doel van alle Scrum teams gedurende de sprint duidelijk is. Na de Nexus Sprint planning gaan de Scrum team zijn eigen Sprint planning doen en stelt zijn eigen Sprint Backlog op.

Net als bij Scrum vindt een keer per dag de Nexus Daily Scrum plaats. Tijdens de Daily Scrum komen de afgevaardigden van alle teams bij elkaar om de voortgang richting het Nexus Sprint doel te bespreken. Tijdens de Daily Scrum worden dan ook nieuwe afhankelijkheden geïdentificeerd en verder besproken.

De volgende vragen worden beantwoord tijdens de Nexus Daily Scrum:

1. Is het werk van de voorgaande dag succesvol geïntegreerd, zo niet waarom niet?
2. Welke nieuwe afhankelijkheden zijn geïdentificeerd?
3. Welke informatie moet gedeeld worden met en tussen de teams?

De mensen die hebben deelgenomen aan de Nexus Daily Scrum nemen de bevindingen mee naar de Daily Scrum van het eigen Scrum team.

Nexus kent ook een review en een retrospective. tijdens worden geen resultaten per team worden besproken. Hier wordt het geïntegreerde Increment gedemonstreerd aan de stakeholders uiteraard wordt hier ook feedback gevraagd an de stakeholders. De retrospective gaat iets anders:

1. eerst komen vertegenwoordigers van alle individuele teams bij elkaar en bespreken wat wel en niet goed ging tijdens de totale sprint en integratie.

2. daarna houden alle teams los van elkaar hun eigen retrospective. Hierin wordt het functioneren van het eigen team besprokenen worden issues die tijdens het eerste deel zijn geïdentificeerd besproken. Daarna komen komen vertegenwoordigers van elk team weer samen om de uitkomsten en de actiepunten van de afzonderlijke retro’s met elkaar te bespreken

𝗘𝗶𝗻𝗱𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗮𝘁

Het uiteindelijke resultaat van de Nexus Sprint is een geïntegreerd Increment. Het werk van alle afzonderlijke teams wordt hierbij geïntegreerd tot een potentieel deelproduct dat men kan releasen.

Dit is in hoofdlijnen hoe het Nexus framework zou kunnen helpen om met meerdere teams aan één increment te werken! Er is uiteraard nog veel meer over te vertellen maar dat zal ik jullie besparen

Vragen? Ik hoor het graag.

Foto door Slidebean op Unsplash