Select Page

Dat mooie tekeningetje (met dank aan de Agile Scrum Group) wat je bij deze post ziet is de Stacy Matrix. Wat je hiermee kunt en wat dat met Scrum en Agile te maken heeft ga ik in het volgende blog verder uitleggen. Blijf dus vooral doorlezen.

Noem eens een Agile framework

Als ik mensen de vraag stel ‘Noem eens een Agile framework’, dan krijg ik vaak als antwoord ‘Scrum’. Is een organisatie zover dat zij zichzelf Agile willen organiseren dan wordt ook vaak voor het Scrum framework gekozen. Dat is niet zo heel vreemd aangezien het voor de meeste mensen het bekendste framework is.

Maar de vraag is of Scrum wel het way to go framework is voor iedere situatie, ieder soort werk en iedere organisatie. Om te bepalen of Scrum wel past over jouw manier van werken heen kun je gebruik maken van de Stacey Matrix

Ralph Douglas Stacey

Ralph Douglas Stacey, de bedenker van de Stacy Matrix (duh..) was hoogleraar Management aan de Hertfordshire Business School. Hij ontwikkelde de Stacey Matrix om een duidelijk inzicht in soorten bedrijfsvoering en werkzaamheden te creëren. Zo kun je diverse raamwerken en methoden koppelen aan deze matrix. Zo heb je voor jezelf een helder overzicht om te kunnen bepalen welk raamwerk wanneer het beste kan worden ingezet.

De basis: de mate van zekerheid en overeenstemming

De basis van de matrix wordt gevormd door overeenstemming en zekerheid (zie de afbeelding bij deze blog). De matrix laat twee assen zien. Deze assen staan voor:

1. overeenstemming; de mate van overeenstemming met stakeholders
2. zekerheid; hier wordt gekeken naar de kern van de onzekerheid, wat is er voor nodig en hoe gaan we er komen?

Vanuit dat uitgangspunt kunnen we verder kijken naar de mate van complexiteit van het werk en wat het beste raamwerk (of methode) is om in te zetten.

De kern van de Stacey Matrix wordt gevormd door twee dimensies: overeenstemming en zekerheid. Daarnaast is de matrix te verdelen in 4 categorieën, te weten:

– simpel werk
– ingewikkeld/gecompliceerd werk
– complex werk
– chaos

Dat is ons uitgangspunt om een overzicht te creëren van de mate van complexiteit van werk, wat de verschillen zijn en wat de beste bijbehorende methode is.

𝗗𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝗲̈𝗻

Simpel werk
De categorie ‘simpel werk’ gaat vaak over werk dat op basis van routine kan worden gedaan. Je kan hierbij denken aan zaken zoals verwerken van facturen, rondbrengen van de post of het aanvullen van een voorraad. Het is duidelijk hoe het werk dient te worden opgeleverd. Werk kan prima gepland worden en het monitoren van de plannen is ook prima te doen. Methoden die hier goed op aansluiten zijn bijvoorbeeld waterval en prince2.

Ingewikkeld/gecompliceerd werk
Hier is het wat wel bekend maar niet het hoe. Deze categorie laat taken zien die bepaalde zekerheid hebben, maar ook zeker wel uitdagingen kennen. De manier waarop werk uitgevoerd wordt is zeker niet altijd eenduidig.

Met andere woorden, ‘wat’ er gedaan dient te worden weten we over het algemeen wel, maar over het ‘hoe’ kunnen nog onduidelijkheden bestaan. Voor het werk dat in deze categorie valt kun je prima Lean inzetten maar bijvoorbeeld ook Scrum

Complex
In deze categorie zie je over het algemeen veel samenwerking met diverse stakeholders. Klantwensen veranderen frequent, er zijn veel onzekerheden en frequent contact en afstemmen is noodzakelijk. Hier zie je ook het belang van kort-cyclische feedbackmomenten. Je creert hier vooral ook ruimte voor creatieve en innovatieve oplossingen. Bij uitstek de plek voor Agile en ook Scrum.

Chaos
Hier hebben we het over situaties waarin er dus sprake is van lage zekerheid en lage overeenstemming. Hier hebben we dus geen idee over het hoe en het wat. In de chaos categorie heb je (nog) geen idee wie je klant is en welke behoeftes er leven.

Er is dus geen idee wie de klant is en welke behoeftes er zijn (wat) en ook hoe dit opgeleverd gaat worden is niet bekend.

In de meest extreme vorm van chaos passen we crisismanagement toe, maar er is ook een andere manier om het juist te omarmen en om innovatie aan te wakkeren.

De stelling is in deze categorie dat langs de randen van chaos innovatie plaatsvindt. Sterker nog, het vermijden kan op de langere termijn desastreus zijn. Aanhangers van deze stelling zijn overtuigd dat langs de randen van de chaos (edge of chaos) echte innovatie en creativiteit plaatsvindt.

Methoden die je in deze categorie kunt toepassen zijn Lean Startup en Design Thinking.

De Stacy Matrix richt zich dus vooral op de ‘wat’ en ‘hoe’ vraag. Kun je een heel duidelijk antwoord geven op beide vragen? Dan kan er worden vastgehouden aan de meer traditionele methodes. Is er sprake van onzekerheid en complexiteit dan kun je je beter meer richten op een Agile framework.

Meer weten? Je weet me te vinden.

Bron afbeelding: Agile Scrum Group