Select Page

Een Scrum team kent diverse rollen, waaronder die van Product Owner. De Product Owner heeft een belangrijke rol maar wordt vaak verkeerd begrepen binnen een team en de organisatie zelf.
Veel mensen denken dat de Product Owner de baas is over het team en de beslissingen neemt. Maar dat klopt niet, sterker nog, Scrum kent geen hiërarchie. Maar hoe ziet de rol van de Product Owner er dan wel uit?

De rol van de Product Owner

De werkelijke rol van de Product Owner is om als spreekbuis van de stakeholders te functioneren en de prioriteiten vast te stellen voor het product. Dit betekent dat de Product Owner visie moeten hebben en de klantbehoeften moet kunnen vertalen naar werk voor het team. Het team heeft echter het laatste woord over hoe dit werk zal worden uitgevoerd. 

Alleen de backlog

Een andere, veel gehoorde, misvatting is dat de Product Owner alleen maar verantwoordelijk is voor de product backlog. Dit is een belangrijk deel van de rol, maar de Product Owner is zeker ook verantwoordelijk voor de communicatie met de stakeholders. De Product Owner moet ervoor zorgen dat de juiste mensen op de hoogte zijn van de vorderingen en dat de productstrategie op de juiste manier uitgevoerd wordt. Goeie communicatieskills en op de juiste manier een constructieve dialoog zoeken zijn dingen die eigenlijk wel in de genen van een Product Owner moeten zitten.

Visie en doelen

Het is belangrijk te begrijpen dat de Product Owner een cruciale rol speelt in het succes van een Scrum team. De Product Owner moet een duidelijk beeld hebben van de visie en doelen van het product en moet het team helpen deze te bereiken.

Wat zijn jouw gedachten en ervaringen bij de rol van Product Owner? Heb je vragen? Laat het me weten in de reacties hieronder.

Foto door Sebastien Bonneval op Unsplash