Select Page

De retrospective is een essentieel onderdeel van het Scrum-framework en biedt het team de gelegenheid om terug te kijken op het vorige sprintproces en, waar nodig, te verbeteren. Een effectieve retrospective bestaat uit verschillende fasen die allemaal weer eigen aandachtspunten hebben.

De eerste fase

De eerste fase bestaat uit het verzamelen van de gegevens. De Scrum Master moet ervoor zorgen dat alle teamleden voldoende ruimte krijgen om feedback te geven over het vorige sprintproces. De Scrum Master moet vooral luisteren en, wanneer de situatie daarom vraagt, feedback wordt noteren.

De tweede fase

In de tweede fase worden de verzamelde gegevens geanalyseerd. Zorg er als Scrum Master voor dat het het team alle feedback begrijpt en ook de problemen identificeert die moeten worden aangepakt. Faciliteer een open dialoog binnen het team en wees bedacht op het voorkomen van persoonlijke aanvallen tussen leden binnen het team.

De derde fase

In de derde fase worden de oplossingen besproken. Zorg er voor dat aangedragen haalbaar en meetbaar zijn en ga als Scrum Master niet in je eentje achter de oplossingen aan, de rest van het team is daar net zo verantwoordelijkvoor. Zorgen er als Scrum Master ook voor dat de mensen in je team zich richten op de oplossingen en niet op het beschuldigen van individuen binnen of buiten het team.

De vierde fase

In deze laatste fase wordt er een plan gemaakt voor de volgende sprint. Zet de eventuele actiepunten als een taak in de nieuwe sprint en blijf hier bij de Daily Scrum regelmatig bij stilstaan.

De Scrum Master speelt dus een essentiele  rol bij het begeleiden van het team door de verschillende fasen van een retrospective. De Scrum Master luistert vooral naar de feedback van het team, zorgt voor een open dialoog en veilige dialoog en zorgt, samen met het team, voor haalbare en meetbare oplossingen.

Heb je vragen? Ik hoor het graag!

Foto door Parabol | The Agile Meeting Toolbox op Unsplash