Select Page

De grote misvatting als het gaat om Agile is, in mijn beleving, dat Agile vooral uitgaat van ‘onvoorspelbare factoren’ en vooral begint bij een verandering in de mindset van mensen. Natuurlijk is die laatste heel belangrijk (dan hebben we het over zaken zoals de Scrum values en het Agile manifesto), maar het is vooral belangrijk om te starten met te kijken naar de voorspelbaarheid van een team. Zo kun je een team in eerste instantie bewuster maken (en kun je hier later uiteindelijk de organisatie in meenemen). Dit is zeker niet bedoelt als controlemiddel maar meer een middel om te leren als team en uiteindelijk de samenwerking, interactie en inschattingen te verbeteren.

Voorspelbaar zijn begint dus altijd op teamniveau. Laten we kijken naar de voorspelbaarheid van een team en naar de ratio van het aantal story points dat is ingenomen en uiteindelijk is opgeleverd. Nogmaals en ten overvloede geen tool om te controleren maar een manier om te verbeteren.


𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆

Deze metric helpt een team om (meer) voorspelbaar te worden in hun eigen schattingen en sprint planning. Daarnaast kan het een trigger zijn om kleinere stories als werk in te nemen en wat kritischer te kijken naar stories in een refinement en de planning zelf. Natuurlijk spelen bij een dergelijke metric een heleboel andere factoren mee, wordt iemand ziek gedurende een sprint, is er een wissel in de bezetting geweest? Cijfers zelf dienen altijd een onderbouwing te krijgen anders gaan deze een eigen leven leiden en schieten zij hun doel voorbij. Het is overigens wel even opletten geblazen als een team nieuwe stories in de sprint neemt. Gebeurt dit vaker dan moet er goed gekeken worden naar waar er werkelijk een commitment op gegeven is versus wat er later is toegevoegd. Stel dat een team voor tien story points aan werk inneemt, vervolgens worden er vijf punten aan toegevoegd en worden er vijf afgerond….


𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝘁𝘆 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲

Ga je starten met het opstellen van predictability rapportages voor je teams dat kan dat zeker interessante gesprekken opleveren. Later kun je dan deze metrics uit te breiden met zaken zoals teamlid availibility ratio en release confidence. Maar daarover later meer.

Mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen